vertellis

Even geen mobiel maar aandacht voor elkaar. In deze bijeenkomsten gaan we op een speelse manier, jezelf en

de ander ontmoeten, waar saamhorigheid, vertrouwen, liefde en begrip belangrijke uitgangspunten zijn, met

oprechte aandacht voor elkaar.